Färdigisolerat insatsfoder.

Isofit är ett isolerat kompositfoder av fiberglas och värmehärdande, vattenbaserade hartser, helt fritt från giftigt furan, furfural och antimoniumtrioxid.

ANVÄNDNING:

Isofit används för renovering och infodring av skorstenar med flerrörskonstruktion avsedd för eldning av olja, gas, pellets och spannmål och för renovering och infodring av kondens- och ljudisolerade ventilations- och spolningsbara imkanaler, klass 2 och 3.
 

 

»Läs mer om Isofit här.
 

Renovera ventilations- eller imkanaler.

Isofit+ är i grunden samma material som Isofit men med ett tunt termoplastiskt rör inuti. Röret innebär att Isofit+ har lägre inre skrovlighet vilket ger ännu högre flödeshastighet och bättre drag. Röret innebär också att Isofit+ har en lägre värmehärdighet.

ANVÄNDNING:

Isofit+ används för enkel renovering och infodring av skorstenar med flerrörskonstruktion avsedd för eldning av olja och gas. Det kan också användas för renovering och infodring av kondens- och ljudisolerade täta kanaler för ventilation och spolningsbara imkanaler, klass 3.
 

 

»Läs mer om Isofit+ här.

Isofit1000 för extra höga temperaturer.

Isofit1000° är ett världsunikt värmeresistent keramiskt kompositfoder för extra höga temperaturer helt fritt från giftigt furan, furfural och antimoniumtrioxid. Isofit1000° är försett med en yttre stenullsisolering på 20-50 mm.

ANVÄNDNING:

Isofit1000° används för renovering och infodring av skorstenar avsedd för brännugnar, industriugnar, öppna spisar och vedspisar. Det kan användas i direkt anslutning till vedeldning, värmepannor, braskassetter. Det kan även användas för renovering och infodring av täta kanaler för ventilation och för renovering och infodring av spolningsbara imkanaler klass 1. Isofit1000° är soteldsresistent och har brandklass A1, den högsta europeiska brandklassen, vilket betyder att materialet är obrännbart. Isofit1000° är speciellt framtaget när det behövs extra ljud- och kondensisolering eller vid flerrörskonstruktioner.
 

 

»Läs mer om Isofit1000 här.

Isofit1000 tillverkas i Italien av Beca Engineering s.r.l. under namnet ISO1000.

Paneuropeiska
certifikat


EC 0989-CPD-1133
28/06/2013

ETA 13/0682
25/06/2013

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1169
Isofit – Ventilation
 
Byggproduktcertifikat 1170
Isofit – Rökkanal
Byggproduktcertifikat 1195
Isofit+ – Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1196
Isofit+ – Ventilation
 
Byggproduktcertifikat 1201
Isofit1000° – Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1202
Isofit1000° – Ventilation
 

Rekommenderad av