Geniala material och gott hantverk i skön harmoni.

Chimneytec AB arbetar som generalagent för flera varumärken inom relining av skorstenar, imkanaler och ventilation. Vårt produktsortiment täcker marknadens behov av kompositfoder. Vi arbetar nära våra leverantörer och entreprenörer med utveckling av nya produkter och anpassning till svenska förhållanden.

Fitfire-metoden:

Vi har byggt vår verksamhet kring en liten, men genial, idé, Fitfire-metoden. Vi infodrar helt enkelt ett nytt foder i den gamla kanalen, utan att göra hål eller förstöra intilliggande miljöer. Eftersom materialen är mjuka innan härdning, fyller de hela kanalen, oavsett form. De skapar, efter härdning, en homogen, självuppbärande kanal, genom omkringliggande material och skapar en ny tät kanal, utan skarvar, även om omgivningen består av omväxlande betong, tegel, eternit eller plåtrör. Fitfire-metoden gör det möjligt för effektiv miljövänlig renovering inom allt från industri, flerbostadshushåll till villor.
 
Vi är övertygade om att Fitfire-metoden bara är i början av sin utveckling. Vi har idag produkter för relining av skorstenar, imkanaler och ventilation, men metodens minimala miljöpåverkan gör den intressant i en mängd produktområden så vi är övertygade om att vi snart ser fler användningsområden.
 
Vi erbjuder ett heltäckande utbud av produkter för skorstenar, imkanaler och ventilation.
– Sex olika insatsfoder för relining.
– Två utrustningspaket för relining med Fitfire-metoden.
– Utbildning och certifiering av Fitfire-tekniker och -entreprenörer.