Isofit+ är enkelt att montera.

Installation i fem steg:

Fas 1: Videoinspektion av den befintliga kanalen.

Fas 2: Montage av inmurningsstos/ventilationsdetalj. Montage av adaptrar. Det flexibla Isofit+-fodret förs in i rök- eller ventilationskanalen med hjälp av rep. Montage av bussningar med manometer.

Fas 3: Fodret blåses upp med luft så att den anpassar sig till kanalväggen.

Fas 4: Fodret härdas med ånga till ca 100° tills det värmehärdande hartset polymeriserats helt.

Fas 5: Fodrets ändar skärs bort och kanalen är klar att använda.

»En komplett installationsmanual hittar du här.

»Ett paket med installationsutrustning hittar du här.

Se vår installationsvideo:

Paneuropeiska
certifikat


EC 0989-CPD-1133
28/06/2013

ETA 13/0682
25/06/2013

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1195
Isofit+ – Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1196
Isofit+ – Ventilation
 

Rekommenderad av