Isofit+ - ett isolerat slätt foder.

Isofit+ är ett stenullsisolerat kompositfoder av fiberglas och värmehärdande, vattenbaserade hartser helt fritt från giftigt furan, furfural och antimoniumtrioxid.

Fyra material i ett rör:

Innanhöljet består av ett tunt termoplastiskt rör (Polyeten MD).
Mellanhöljet är gjort av glasfiber sammansatt av giftfritt fenoliskt vattenbaserat harts.
Ytterhöljet är av textil med längdgående söm. (Nedbrytbart material)
Isoleringen är av stenull med kraftpapper av aluminium.

För skorstenar...

Isofit+ är extremt slätt invändigt vilket garanterar hög flödeshastighet, liten risk för sotansamling samt bra drag. Det tunna termoplastiska röret gör att Isofit+ har en lägre maxtemperatur, 200°C. Det passar utmärkt till kanaler för rök från olja och gas. Isoleringen ökar brand­avskiljningen och ger högre kondens- och ljudisolering.

... ventilation...

Lägre energikostnad efter renovering.

Efter härdning bildar Isofit+ ett homogent isolerat insatsfoder, helt utan skarvar, genom olika material. På grund av Isofit+ låga inre skrovlighet och genom att utnyttja befintlig kanalarea maximalt bibehålls eller förbättras flödet. Eftersom strömningsmotståndet minskar reduceras tryckfallet vilket bidrar till minskat varvtal och lägre energikostnad för eventuella fläktar.

... och imkanaler

Isofit+ lämpar sig väl för renovering av isolerade imkanaler, klass 3, som behöver vara spolingsbara för eller tvättas med sura rengöringsmedel.

Lätt att hålla rent

Isofit+ kan, efter härdning, rengöras med högtryckstvätt eller rengöringsmedel pH 1-12.

Paneuropeiska
certifikat


EC 0989-CPD-1133
28/06/2013

ETA 13/0682
25/06/2013

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1195
Isofit+ – Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1196
Isofit+ – Ventilation
 

Rekommenderad av