Isofit+ tekniska specifikationer.

Tekniska specifikationer

Max temperaturklass: T160°C
Värmehärdighet: upp till 250°C
Värmeresistens: enligt UNI 9731 D
Värmeledningsförmåga: 0,375 W/mK
Tryckklass: N1 (negativt tryck), P1 (positivt tryck)
Soteldresistens: O
Brandreaktion: B - s1, d0
Brandreaktion isolering: A2 - s1, d0
Inre skrovlighet: <0,2 mm
Draghållfastighet: 450 N/mm2
Korrosionsmotstånd: H2SO4 konc, HNO3 konc, HCl konc

Fodrets tjocklek: ca 3,5 mm
Densitet: 1,17 g/cm3
Isolering: finns mellan 2-5 cm
Garanti: 25 års materialgaranti från tillverkaren

Kemisk sammansättning:

- Fiberglas, 38%
- Värmehärdande harts med hög värmeresistens, 32%
- Inorganiskt fyllnadsmedel, 30% - Termoplast, <1%

- Isolering av glasfiberfilt belagd med brandsäkert aluminium-kraftpapper
Eftersom isoleringen finns i olika tjocklekar kan andelen inte redovisas.

Referenser:

Täthetstest för gas (EN 1856-2:2003 pt. 6.3) Rapport Nr:4723-2006
Resistanstest för kondensgenomträngning (EN 1856-2:2003 pt. 6.4.5) Rapport Nr:769-2006
CSTB: Tekniskt bedömningsdokument 14/10-1565
 
CE (EC 0989-CPD-1133 den 28/06/2013
EOTA (ETA 13/0682 den 25/06/2013)
Kiwa Byggproduktcertifikat 1195 – Rökkanal den 28/03/2014
Kiwa Byggproduktcertifikat 1196 – Ventilation den 28/03/2014

»Ett arbetsmiljödatablad hittar du här.

Paneuropeiska
certifikat


EC 0989-CPD-1133
28/06/2013

ETA 13/0682
25/06/2013

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1195
Isofit+ – Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1196
Isofit+ – Ventilation
 

Rekommenderad av