Isofit1000° för enkel installation.

Med Fitfire-metoden renoverar du enkelt dina skorstens- och ventilationskanaler.

Utan dyra håltagningar.

Fitfire-metoden innebär att du använder befintliga konstruktioner och skapar ett nytt tätt innerskikt med bibehållen kanalarea. Materialet förs in i den befintliga kanalen, blåses upp och härdas. Du behöver inte förstöra fina gamla miljöer, eller göra dyra ytrenoveringar efter kanalrenoveringen är klar.

Oavsett näraliggande material

Ett tätt rör som löper genom olika material.

Fitfire-metoden lämpar sig särskilt väl i fastigheter där kanalen består av olika material. Vi skapar en ny tät kanal som löper längs hela kanalen, mellan materialövergångarna, oavsett om det är en kombination av betong, tegel, eternit eller plåtrör. Med distanser kan vi till och med skapa en kanal förbi brännbara material.

Rakt eller i böjar.

Fitfire-metoden innebär att du kan renovera vertikala eller horisontella kanaler. Du kan till och med skapa en tät kanal i böjar upp till 45°.

Anslut vad du vill.

Fitfire-metoden innebär att du kan koppla på de anslutningar som behövs. Dra bara den nya kanalen genom valfri anslutningsdetalj, till exempel T-rör. Det härdade materialet går att såga, borra, limma och skruva.

En produktserie för alla behov.

Fitfire-metoden används för alla våra produkter. Du kan renovera allt inom ventilation, imkanaler, skorstenar för olja, pellets, gas, spannmål, braskaminer, vedugnar, brännugnar och industriugnar.

 
Isofit1000 tillverkas i Italien av Beca Engineering s.r.l. under namnet ISO1000.

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1201
Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1202
Ventilation
 

Klassificeringar

Brandskyddsgodkännande:
Rapport: VKF Nr: 18.891 , 2009

Brandreaktion:
Klass A1
UNI EN 13501-1, CSI/0188/10/RF, Rapport Nr: 1028/10, 2010

Temperatur:
Max temperaturklass: 1000°C
Värmehärdighet: upp till 1.500°C
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1 EN 1859:2007 pt. 4.5.2.2.

Gastäthet:
0,58 L/s x m2
EN 1856-2:2006 6.3 och EN 1859:2007 4.4,
Rapport Nr: 851-2008 och 4723-2006

Soteldstest:
Soteldsresistens: Kategori G
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1, Rapport Nr: 851-2008 och 846-2006