Isofit1000° är enkelt att montera.

Installation i sex steg:

Fas 1: Videoinspektion av den befintliga kanalen.

Fas 2: Montage av inmurningsstos/ventilationsdetalj. Montage av adaptrar. Det flexibla Isofit1000-fodret förs in i rök- eller ventilationskanalen med hjälp av rep. Montage av bussningar med manometer.

Fas 3: Fodret blåses upp med luft så att den anpassar sig till kanalväggen.

Fas 4: Fodret härdas med ånga till ca 100° så att hartset polymeras.

Fas 5: Fodret sluthärdas med ca 600° varmluft.

Fas 6: Fodrets ändar skärs bort och kanalen är klar att använda.

»En komplett installationsmanual hittar du här.

»Ett paket med installationsutrustning hittar du här.

Se tillverkarens installationsvideo: (Engelska)

 
Isofit1000 tillverkas i Italien av Beca Engineering s.r.l. under namnet ISO1000.

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1201
Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1202
Ventilation
 

Klassificeringar

Brandskyddsgodkännande:
Rapport: VKF Nr: 18.891 , 2009

Brandreaktion:
Klass A1
UNI EN 13501-1, CSI/0188/10/RF, Rapport Nr: 1028/10, 2010

Temperatur:
Max temperaturklass: 1000°C
Värmehärdighet: upp till 1.500°C
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1 EN 1859:2007 pt. 4.5.2.2.

Gastäthet:
0,58 L/s x m2
EN 1856-2:2006 6.3 och EN 1859:2007 4.4,
Rapport Nr: 851-2008 och 4723-2006

Soteldstest:
Soteldsresistens: Kategori G
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1, Rapport Nr: 851-2008 och 846-2006