Isofit1000 dokument

Här finner du allt material som gäller Isofi1000.

 
Isofit1000 tillverkas i Italien av Beca Engineering s.r.l. under namnet ISO1000.


Produkt, montering, utrustning, prislista


Byggproduktcertifikat


Brandskyddsrapport

Isofit1000° har branskyddsklass A1 och är i praktiken obrännbart. Masini-rapporten visar brandskyddsresistens upp till 1000°C, gastäthet och tryckklass. CSI-rapporten visar att Isofit1000° har brandskyddsklass A1.
Mer Dokument