Isofit1000° - för extra hög temperatur.

Isofit1000° är ett världsunikt värmeresistent isolerat keramiskt kompositfoder för extra höga temperaturer helt fritt från giftigt furan, furfural och antimoniumtrioxid.

Fyra material i ett rör:

Innanhöljet består av ett tunt termoplastiskt skikt endast för installationen och skall avlägnas efter härdning.
Mellanhöljet är förimpregnerade keramikfiber med värmehärdande harts för mycket höga temperaturer.
Ytterhöljet är en icke-elastiskt speciell obrännbar nedbrytbar väv.
Isoleringen är av stenull med kraftpapper av aluminium.

För mycket hög värme...

Ett foder som är enkelt att montera och ändå är soteldsresistent.

Isofit1000° klarar av mycket höga temperaturer, 1000°C kontinuerlig drift med 1.500°C värmetålighet. Det kan därför anslutas till direkt till värmekällan eller i direkt anslutning till vedeldning och braskassetter. Isofit1000° har ingen värmeledningsförmåga och kan därför placeras nära brännbart material.

Isofit1000° är soteldsresistent och har brandklass A1, den högsta europeiska brand­klassen, vilket betyder att materialet är obrännbart.

... och imkanaler, klass 1

Det färdiga Isofit1000°-fodret går att spola med högtryckstvätt och rengöra med sura rengöringsmedel, vilket gör det idealiskt för imkanaler klass 1 som behöver regelbunden rengöring.

Lätt att monteras

ISO1000° blåses upp och härdas till ett homogent rör, med bibehållen kanalarea, i skorsten, ventilationsrör eller imkanal. Den renoverade kanalen är självuppbärande, kemiskt och mekaniskt resistent samt värmeresistent. HT1000° skapar en tät kanal igenom blandade material. Renoveringen sker utan håltagningar eller annan åverkan på fastigheten. Detta gör att vi kan garantera att det inte blir tillkommande kostnader för lösa tegelstenar eller liknande och att befintliga miljöer är helt oförändrade.

 
Isofit1000 tillverkas i Italien av Beca Engineering s.r.l. under namnet ISO1000.

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1201
Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1202
Ventilation
 

Klassificeringar

Brandskyddsgodkännande:
Rapport: VKF Nr: 18.891 , 2009

Brandreaktion:
Klass A1
UNI EN 13501-1, CSI/0188/10/RF, Rapport Nr: 1028/10, 2010

Temperatur:
Max temperaturklass: 1000°C
Värmehärdighet: upp till 1.500°C
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1 EN 1859:2007 pt. 4.5.2.2.

Gastäthet:
0,58 L/s x m2
EN 1856-2:2006 6.3 och EN 1859:2007 4.4,
Rapport Nr: 851-2008 och 4723-2006

Soteldstest:
Soteldsresistens: Kategori G
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1, Rapport Nr: 851-2008 och 846-2006