Isofit1000° tekniska specifikationer.

Tekniska specifikationer

Maximal temperaturklass 1.000°C
Värmehärdighet: upp till 1.500°C
Tryckklass: N1 (negativt tryck), P1 (positivt tryck)
Gastäthet: 0,58 L/s x m2
Soteldresistens: Kategori G
Brandreaktion: A1
Inre skrovlighet: <0,4 mm
Draghållfastighet: 150 N/mm2
Fodrets tjocklek: 4-5 mm
Densitet: 1,13 g/cm3
Isolering: finns mellan 2-5 cm
Garanti: 25 års materialgaranti från tillverkaren

Kemisk sammansättning:

- Keramikfibrer, 28%
- Värmehärdande harts med hög värmeresistens, 20%
- Inorganiskt fyllnadsmedel, 52% - Isolering av glasfiberfilt belagd med brandsäkert aluminium-kraftpapper
Eftersom isoleringen finns i olika tjocklekar kan andelen inte redovisas.

Referenser:

Brandskyddsgodkännande: Rapport: VKF Nr: 18.891 , 2009
Brandreaktion: UNI EN 13501-1, CSI/0188/10/RF, Rapport Nr: 1028/10, 2010
Temperatur: EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1 EN 1859:2007 pt. 4.5.2.2.
Gastäthet: EN 1856-2:2006 6.3 och EN 1859:2007 4.4, Rapport Nr: 851-2008 och 4723-2006
Soteldstest: EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1, Rapport Nr: 851-2008 och 846-2006
 
Kiwa Byggproduktcertifikat 1201 – Rökkanal den 30/04/2014
Kiwa Byggproduktcertifikat 1202 – Ventilation den 30/04/2014

»Ett arbetsmiljödatablad hittar du här.

 
Isofit1000 tillverkas i Italien av Beca Engineering s.r.l. under namnet ISO1000.

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1201
Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1202
Ventilation
 

Klassificeringar

Brandskyddsgodkännande:
Rapport: VKF Nr: 18.891 , 2009

Brandreaktion:
Klass A1
UNI EN 13501-1, CSI/0188/10/RF, Rapport Nr: 1028/10, 2010

Temperatur:
Max temperaturklass: 1000°C
Värmehärdighet: upp till 1.500°C
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1 EN 1859:2007 pt. 4.5.2.2.

Gastäthet:
0,58 L/s x m2
EN 1856-2:2006 6.3 och EN 1859:2007 4.4,
Rapport Nr: 851-2008 och 4723-2006

Soteldstest:
Soteldsresistens: Kategori G
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1, Rapport Nr: 851-2008 och 846-2006