Isofit för snabb och enkel installation.

Med Fitfire-metoden renoverar du enkelt dina skorstens- och ventilationskanaler.

Utan dyra håltagningar.

Fitfire-metoden innebär att du använder befintliga konstruktioner och skapar ett nytt tätt innerskikt med bibehållen kanalarea. Materialet förs in i den befintliga kanalen, blåses upp och härdas. Du behöver inte förstöra fina gamla miljöer, eller göra dyra ytrenoveringar efter kanalrenoveringen är klar.

Oavsett näraliggande material

Ett tätt rör som löper genom olika material.

Fitfire-metoden lämpar sig särskilt väl i fastigheter där kanalen består av olika material. Vi skapar en ny tät kanal som löper längs hela kanalen, mellan materialövergångarna, oavsett om det är en kombination av betong, tegel, eternit eller plåtrör. Med distanser kan vi till och med skapa en kanal förbi brännbara material.

Rakt eller i böjar.

Fitfire-metoden innebär att du kan renovera vertikala eller horisontella kanaler. Du kan till och med skapa en tät kanal i böjar upp till 45°.

Anslut vad du vill.

Fitfire-metoden innebär att du kan koppla på de anslutningar som behövs. Dra bara den nya kanalen genom valfri anslutningsdetalj, till exempel T-rör. Det härdade materialet går att såga, borra, limma och skruva.

En produktserie för alla behov.

Fitfire-metoden används för alla våra produkter. Du kan renovera allt inom ventilation, imkanaler, skorstenar för olja, pellets, gas, spannmål, braskaminer, vedugnar, brännugnar och industriugnar.

Paneuropeiska
certifikat


EC 0989-CPD-1133
28/06/2013

ETA 13/0682
25/06/2013

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1169
Isofit – Ventilation
 
Byggproduktcertifikat 1170
Isofit – Rökkanal
 

Rekommenderad av