Isofit - ett förisolerat renoveringsfoder.

Isofit är ett stenullsisolerat kompositfoder av fiberglas och värmehärdande, vattenbaserade hartser helt fritt från giftigt furan, furfural och antimoniumtrioxid.

Fyra material i ett rör:

Innanhöljet består av ett tunt termoplastiskt rör (Polyeten MD) endast för installationen och skall avlägnas efter härdning.
Mellanhöljet är gjort av glasfiber sammansatt av giftfritt fenoliskt vattenbaserat harts.
Ytterhöljet är av textil med längdgående söm. (Nedbrytbart material)
Isoleringen är av stenull med kraftpapper av aluminium.

För värme...

Ett förisolerat foder för enkel renovering.

Isofit är miljövänlig, har låg värmeledningsförmåga samt är nästintill slät invändigt vilket garanterar hög flödeshastighet samt bra drag och minimalt med sotansamlingar.

Isofit-fodret ger ett fullgott skydd mot kondens samt vid spannmålseldning på grund av sin goda resistens mot aggressiv/sur miljö. Det har hög isoleringsförmåga samt är resistent mot temperaturer på upp till 350°C. Dessa egenskaper gör att Isofit klarar de allt högre krav som ställs angående en renare förbränning, högre verkningsgrad och effektivitet på morderna värmeanläggningar.

... och kyla

Isofit lämpar sig väl för renovering av alla typer av kondens- och ljudisolerade ventilationskanaler samt imkanaler, klass 2 och 3, som behöver vara spolingsbara för rengöring. Efter härdning bildar Isofit ett homogent insatsrör helt utan skarvar och genom att utnyttja befintlig kanalarea bibehålls eller förbättras flödet. Eftersom strömningsmotståndet minskar reduceras tryckfallet vilket bidrar till minskat varvtal och lägre energikostnad för eventuella fläktar.

Förisolerat innan montering

Isofit går att beställa med isolering mellan 20-50 mm.

Lätt att hålla rent

Isofit kan, efter härdning, rengöras med högtryckstvätt eller rengöringsmedel pH 1-12.

Paneuropeiska
certifikat


EC 0989-CPD-1133
28/06/2013

ETA 13/0682
25/06/2013

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1169
Isofit – Ventilation
 
Byggproduktcertifikat 1170
Isofit – Rökkanal
 

Rekommenderad av