Renovera färdigisolerat med Isofit+.

Isofit+ är ett stenullsisolerat kompositfoder av fiberglas och värmehärdande, vattenbaserade hartser helt fritt från giftigt furan, furfural och antimoniumtrioxid.

ANVÄNDNING:

Isofit+ används för enkel renovering och infodring av skorstenar avsedd för eldning av olja och gas. Det kan också användas för renovering och infodring av kondens- och ljudisolerade täta kanaler för ventilation och spolningsbara imkanaler, klass 3.
 

Beskrivning:

Ny isolerad kanal som är lätt att spola av.

Isofit+ är i grunden samma material som Isofit men med ett tunt termoplastiskt rör inuti. Röret innebär att värmehärdigheten för kontinuerlig drift uppgår till 160°.

FÖRDELAR:

Isofit+ bygger på samma teknik som Isofit men det tunna termoplastiska röret ger ännu lägre inre skrovlighet, mindre än 0,2 mm. Det ger extremt låg friktion som garanterar ännu högre flödeshastighet och bättre drag vilket gör att Fitfire+ passar för energibesparande renoveringar av täta ventilationskanaler.

Det färdiga Isofit+-fodret går att spola och rengöra med sura rengöringsmedel, upp till pH 12, vilket gör det idealiskt för imkanaler, klass 3, som behöver regelbunden rengöring.

Isofit+ går att beställa med isolering mellan 20-50 mm.

Isofit+ är miljövänlig, vattenbaserat och giftfritt.

Paneuropeiska
certifikat


EC 0989-CPD-1133
28/06/2013

ETA 13/0682
25/06/2013

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1195
Isofit+ – Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1196
Isofit+ – Ventilation
 

Rekommenderad av