Ny säker isolerad kanal med Isofit.

Isofit är ett stenullsisolerat kompositfoder av fiberglas och värmehärdande, vattenbaserade hartser, helt fritt från giftigt furan, furfural och antimoniumtrioxid.

ANVÄNDNING:

Isofit används för renovering och infodring av skorstenar avsedd för eldning av olja, gas, pellets och spannmål och för renovering och infodring av ventilation- och spolningsbara imkanaler, klass 2 och 3.
 

FÖRDELAR:

Enkel renovering utan att förstöra befintliga miljöer.

Isofit blåses upp i befintlig kanal med maximalt utnyttjande av befintlig kanalarena. Metoden skapar en tät kanal i blandade material. Renoveringen sker utan håltagningar eller annan åverkan på fastigheten. Detta gör att vi kan garantera att det inte blir tillkommande kostnader för lösa tegelstenar eller liknande och att befintliga miljöer är helt oförändrade. Isoleringen ökar brandavskiljningen och ger högre kondens- och ljudisolering.

Materialet har mycket låg skrovlighet, mindre än 0,35 mm vilket ger låg friktion som garanterar hög flödeshastighet, bättre drag, minimalt med sotansamling och energibesparing.

Det färdiga Isofit-röret går att spola med högtryckstvätt och rengöra med sura rengöringsmedel, upp till pH 12, vilket gör det idealiskt för imkanaler, klass 2 och 3, som behöver regelbunden rengöring.

Isofit går att beställa med isolering mellan 20-50 mm.

Isofit är miljövänlig, vattenbaserat och giftfritt.

Paneuropeiska
certifikat


EC 0989-CPD-1133
28/06/2013

ETA 13/0682
25/06/2013

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1169
Isofit – Ventilation
 
Byggproduktcertifikat 1170
Isofit – Rökkanal
 

Rekommenderad av