Isofit1000° - ett världsunikt foder.

Isofit1000° är ett världsunikt värmeresistent isolerat keramiskt kompositfoder för extra höga temperaturer helt fritt från giftigt furan, furfural och antimoniumtrioxid.

ANVÄNDNING:

Isofit1000° används för renovering och infodring av kondens- och ljudisolerade skorstenar avsedd för brännugnar, industriugnar, öppna spisar och vedspisar. Det kan användas i direkt anslutning till vedeldning, värmepannor, braskassetter. Det kan även användas för renovering och infodring av täta kanaler för ventilation och för renovering och infodring av spolningsbara imkanaler klass 1. Isofit1000° är soteldsresistent och har brandklass A1, den högsta europeiska brandklassen, vilket betyder att materialet är obrännbart.
 

 

FÖRDELAR:

Det enda infodringsmaterialet i världen som klarar 1000°C.

Isofit1000° är soteldsresistent och har brandklass A1, den högsta europeiska brand­klassen, vilket betyder att materialet är obrännbart.

Isofit1000° blåses upp i befintlig kanal med maximalt utnyttjande av befintlig kanalarena. Metoden skapar en tät kanal i blandade material. Renoveringen sker utan håltagningar eller annan åverkan på fastigheten. Detta gör att vi kan garantera att det inte blir tillkommande kostnader för lösa tegelstenar eller liknande och att befintliga miljöer är helt oförändrade.

Isofit1000° klarar av mycket höga temperaturer och kan därför anslutas till direkt till värmekällan eller i direkt anslutning till vedeldning och braskassetter. Isofit1000° har ingen värmeledningsförmåga och kan därför placeras så lite som 2 cm från brännbart material. Isoleringen ger högre kondens- och ljudisolering.

Det färdiga Isofit1000°-röret går att spola med högtryckstvätt och rengöra med sura rengöringsmedel, vilket gör det idealiskt för imkanaler, klass 1, som behöver regelbunden rengöring.

Isofit1000° är miljövänligt och giftfritt.

 
Isofit1000 tillverkas i Italien av Beca Engineering s.r.l. under namnet ISO1000.

Svenska certifikat


Byggproduktcertifikat 1201
Rökkanal 
Byggproduktcertifikat 1202
Ventilation
 

Klassificeringar

Brandskyddsgodkännande:
Rapport: VKF Nr: 18.891 , 2009

Brandreaktion:
Klass A1
UNI EN 13501-1, CSI/0188/10/RF, Rapport Nr: 1028/10, 2010

Temperatur:
Max temperaturklass: 1000°C
Värmehärdighet: upp till 1.500°C
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1 EN 1859:2007 pt. 4.5.2.2.

Gastäthet:
0,58 L/s x m2
EN 1856-2:2006 6.3 och EN 1859:2007 4.4,
Rapport Nr: 851-2008 och 4723-2006

Soteldstest:
Soteldsresistens: Kategori G
EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1, Rapport Nr: 851-2008 och 846-2006