Geniala material och gott hantverk i skön harmoni.

Chimneytec AB arbetar som generalagent för flera varumärken inom relining av skorstenar, imkanaler och ventilation. Vårt produktsortiment täcker marknadens behov av kompositfoder. Vi arbetar nära våra leverantörer och entreprenörer med utveckling av nya produkter och anpassning till svenska förhållanden.

Chimneytec AB är ett nystartat företag som besitter en gedigen kompetens. Vi kan det mesta när det gäller skorstenar, ventilation, imkanaler och kringprodukter efter att ha jobbat själva med det ­under mer än 25 år. Vi har dessutom hållit i utbildningar för skorstensentreprenörer sedan 1980-­talet. Nu drar vi nytta av våra kunskaper när vi tar fram nya spännande material och anpassar europeiska lösningar till svenska standarder.

Fitfire-metoden:

En liten, men genial, idé. Vi infodrar helt enkelt ett nytt foder i den gamla kanalen, utan att göra hål eller förstöra intilliggande miljöer. Eftersom materialen är mjuka innan härdning, fyller de hela kanalen, oavsett form. De skapar, efter härdning, en homogen, självuppbärande kanal, genom omkringliggande material och skapar en ny tät kanal, utan skarvar, även om omgivningen består av omväxlande betong, tegel, eternit eller plåtrör. Fitfire-metoden gör det möjligt för effektiv miljövänlig renovering inom allt från industri, flerbostadshushåll till villor.
 
Vi är övertygade om att Fitfire-metoden bara är i början av sin utveckling. Vi har idag produkter för relining av skorstenar, imkanaler och ventilation, men metodens minimala miljöpåverkan gör den intressant i en mängd produktområden så vi är övertygade om att vi snart ser fler användningsområden.

Ett komplett produktsortiment:

Chimneytec erbjuder ett heltäckande utbud av produkter för skorstenar, imkanaler och ventilation.
– Sex olika insatsfoder för relining.
– Två utrustningspaket för relining med Fitfire-metoden.
– Utbildning och certifiering av Fitfire-tekniker och -entreprenörer.

Gott hantverk i samarbete med branschen.

Chimneytec har ett nära samarbete med murare, ventilationstekniker och byggmästare som kan tillgodose kundernas behov av säkra installationer. Vi lämnar 25 års garanti på alla våra material och, tillsammans med våra certifierade entreprenörer, 25 års garanti på installationen.
 
Chimneytec samarbetar även med ett antal återförsäljare. De är seriösa och kunniga företag som är ledande inom sina respektive områden och kan erbjuda sina kunder helhetslösningar. Genom investerar i kompetensutveckling bland personalen hos våra återförsäljare befäster vi vår ställning som marknadsledande i branschen.
 
Chimneytec AB är även aktiv medlem i Sveriges äldsta branschorganisation för skorstensentreprenörer, SERO, Skorstens Entreprenörernas RiksOrganisation, och hjälper till att certifiera nya entreprenörer och re-certifiera de som vill lära sig nya metoder.